reklama
Kladivá a pásy Renomag
reklama

JCB 220X SLC: Recenze

我与岳的性?Oproti minul?m generáciám je to obrovsk? posun dopredu. Ale pri?li s t?m neskoro. Ostatné zna?ky to majú u? desa? rokov,“ sděluje mi Kubo SK, majitel nejsledovaněj?ího slovenského kanálu o bagrech na YouTube. Oba jsme si 220X vyzkou?eli na JCB X-DAYS – Kubo na Slovensku, já v ?echách. Co v?echno ?ada X p?inesla do světa pásov?ch rypadel královské hmotnostní kategorie?

Vstup na stránky v?robcov

我与岳的性

PAKRA ZF-SERVIS s.r.o.

我与岳的性

Autorizovan? servis ZF. Opravy p?evodovek a náprav, prodej ND.

Aktuálne v?stavy

Maszbud
AFRICAN CONSTRUCTION EXPO
Стройтех Пловдив

V?etky v?stavy ?

我与岳的性

CASE 580EV

Nov? model 580 EV (Electric Vehicle) vznikl pod hlavi?kou Projektu Zeus.

Bahňák

?íkají mu Bahňák a moc podobn?ch v ?esku nenajdete.

Komatsu WB97R-8

Komatsu Europe uvádí nejnověj?í model v radě rypadlonaklada?? s ozna?ením WB97R-8.

DX235DM

Spole?nost Doosan uvedla na trh novinku DX235DM, první z ?ady nov?ch demoli?ních rypadel s velk?m dosahem.

Powerbanka Cat

Nakupování díl? Cat online je nyní je?tě jednodu??í - díky portálu M?jStroj.cz si dnes m??ete náhradní díly pro sv?j stroj objednat odkudkoli a kdykoli.

Centrála Kuhn Bohemia

První t?dny epidemie koronaviru neměly negativní dopad na dodávky stavebních stroj? od spole?nosti KUHN BOHEMIA.

Kubota slaví 130 let

Kubota Corporation, jeden z největ?ích v?robc? stroj? a motor?, oslavila 3. dubna v?ro?í 130 let na trhu.

Doosan DX530LC-7

Spole?nost Doosan uvedla na trh nová 50tunová pásová rypadla DX490LC-7 a DX530LC-7 splňující po?adavky normy Stage V.

Plicní ventilátory Dyson s kryty od spole?nosti JCB

Spole?nost JCB je p?ipravena zahájit v?robu speciálních kryt? pro zcela nov? design plicního ventilátoru od firmy Dyson.

Mezinárodní veletrh EXPO Lesní lom se letos konat nebude

Tě?ební unie ?eské republiky odkládá Mezinárodní veletrh EXPO Lesní lom, kter? se měl konat 2.—4. ?ervna 2020.

Bobcat p?edstavil invovace na v?stavě Conexpo 2020

Bobcat p?ichází s odvá?nou vizí a na v?stavě Conexpo 2020 p?edstavil dosud největ?í po?et nov?ch produkt?.

Caterpillar a Trimble omezují spole?né podnikání

Spole?nosti Caterpillar a Trimble provedly změny v nastavení dosavadní spolupráce, aby mohly b?t flexibilněj?í a lépe cílit na zákazníky.

Model DX380LC-7 zavr?uje ?adu 30-40tunov?ch rypadel Doosan

Uvedením nového 40tunového modelu DX380LC-7 na trh spole?nost Doosan dovr?ila svou ?adu 30–40tunov?ch rypadel splňujících po?adavky Stage V.

Soutě? o ?est tablet? iPad Pro p?i nákupu pou?it?ch stroj? Cat od Zeppelin CZ

Stejně jako v loňském roce i letos p?ipravila spole?nost Zeppelin CZ soutě? pro své zákazníky. Hraje se o ?est tablet? Apple iPad Pro.

Robert Husar a Luca Bonadiman z Bobcatu s oceněním Samoter Innovation Award

Systém A-SAC je novinkou, která umo?ňuje variabilní ovládání p?ídavn?ch hydraulick?ch okruh? u minirypadel a zajistí tak obsluze efektivněj?í a pohodlněj?í práci. Bobcat za něj získal ocenění od poroty mezinárodního veletrhu Samoter.

Doosan Concept X: Od pr?zkumu pomocí dron? k autonomnímu provozu stroj?

Doosan Infracore p?edstavuje bezobslu?ná a automatizovaná ?e?ení pro stavební pr?mysl.

?vodní foto

Jeliko? byl o rypadla zájem také v zemědělství, bylo v roce 1982 na Agrokomplexu v Nitre uvedeno DH 112 AGRO. V tomto p?ípadě na stroji nedo?lo k ?ádn?m změnám, pouze se dodávalo se sadou základních p?ídavn?ch za?ízení pro zemědělství. Rovně? se objevila úprava rypadla DH 112 s nakolejovacím za?ízením i nov? typ hydraulického rypadla DH 132.

?vodní foto LiuGong 877H

Dal?ím zajímav?m strojem, kter? jsme si po dumperu Bergmann 3012R osahali na akci Demo tour v lomu nedaleko Brna, byl kolov? naklada? LiuGong 877H v hmotnostní t?ídě 27 t. P?edev?ím díky názvu je u nás tato zna?ka zatím stále je?tě zjevením, tak?e se schválně podíváme, do jaké míry m??e konkurovat naklada??m bě?n?ch v?robc?.

Od Poclainu k DHá?k?m: Díl 3

Rypadla nové ?ady DH se poprvé p?edstavila ?iv?mi ukázkami s prezentací p?ídavn?ch za?ízení na MSV v Brně v roce 1980. Zajímavostí je, ?e ve zpětném ohodnocení pracovníky Z?S Dubnica, nevystupují tyto ?v?stavní“ kusy úplně dob?e. ?dajně jejich kvalitu srá?elo nap?íklad nep?íli? povedené zpracování svár? ?i nátěr?.

?vodní foto

Na kloubov? dumper Bergmann s u?ite?nou nosností 12 t a oto?nou korbou jsme narazili na akci Demo tour spole?nosti Austro Baumaschinen a jako obvykle jsme neodolali poku?ení si stroj po?ádně osahat.

Soilmec SR-45

Dnes se podíváme na vrtnou pilotovací soupravu Soilmec SR-45, o hmotnosti 38 tun, z flotily brněnské spole?nosti Svipp. V noci souprava dorazila na ulici Plotní v Brně, kde bude vrtat základy pro protihlukovou stěnu. V budoucnu tu toti? místo aut budou jezdit tramvaje.

Boki 2552E

Jak se kopou hroby ve 21. století? Zjistili jsme, ?e na ?st?edním h?bitově v Brně na to mají speciální rypadlo. Má necelé 2 tuny a stojí jako t?i stejně velké pásové minibagry. Seznamte se s Boki 2552E.

Nové rypadlonaklada?e Caterpillar pro rok 2020: První foto

V pondělí firma Caterpillar informovala o nov?ch rypadlonaklada?ích 428, 432, 434 a 444, které nahrazují stávající stroje 428F2, 432F2, 434F2 a 444F2. Zvenku se mnoho nezměnilo, rozdíly hledejte pod kapotou a p?edev?ím uvnit? kabiny.

Bobcat E10e: Recenze

Mikrorypadlo Bobcat E10 dostalo ke sv?m desát?m narozeninám elektrického brat?í?ka E10e – první plně elektrické minirypadlo na světě v kategorii 1 t. Jak slo?ité bylo p?edělat mali?k? diesel na elektrick? bateriov? pohon? A chová se jinak p?i práci? To jsme zji??ovali p?ímo v místě zrodu obou stroj?, v Dob?í?i.

SE Equipment S45: Recenze

Rozhrnovací li?ta, srovnávací rám, rovnací trámec… to jsou r?zné názvy pro za?ízení, kterému ?védové ne?eknou jinak ne? avj?mningsbalk. Jedná se o ocelov? sva?enec, kter? se umis?uje pod naklápěcí rotátor, ale s jist?m omezením s ním lze pracovat i ve spojení s naklápěcí hlavou Powertilt.

Aktuálne v odcudzen?ch

Ukradnut? stroj: ?ahká mechanizácia, Wacker Neuson DPU 6555, r.v. 2015, v?r. ?. stroja ID 10315809
Popis: ?edo?lutá
Dátum odcudzenia: 23 06 2020.Miesto odcudzenia: Such? D?l.
E-mail: geisler70@seznam.cz
Telefón: +606213993420 (zadané 23. 06. 2020)
TB135
Ukradnut? stroj: minir?padlo, TB135, r.v. 2006, v?r. ?. stroja 1 351 6890
Popis: Dne 2.3.2020 byl z oploceného areálu STK Raspenava ukraden bagr zna?ky TAKEUCHI,typ TB 135,?erveno-?ed?. Spole?ně s bagrem byl odcizen vlek AGADOS,poznávací zna?ka 5L17240 a také traktorov? p?ívěs pro p?epravu stavebních stroj?,poznávací zna?ka L010678,barva zelená. Za informace vedoucí k nalezení je jistá odměna!
Dátum odcudzenia: 2.3.2020.Miesto odcudzenia: Raspenava - Libereck? kraj.
E-mail: kristyna.foldova@seznam.cz
Telefón: +420 602189418
?al?ie kontakty: +420 721 209 879 (zadané 02. 04. 2020)
Ukradnut? stroj: príslu?enstvo, Furukava serie F hydrulické kladivo, r.v. 2010, v?r. ?. stroja 0000000
Popis: Bílá s modr?m potiskem
Dátum odcudzenia: 12.9.2019.Miesto odcudzenia: Nové Město nad Metují.
E-mail: dolansky.zdenek@seznam.cz
Telefón: 603482464
?al?ie kontakty: Zdeněk Dolansk? (zadané 27. 09. 2019)
CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380
Ukradnut? stroj: minir?padlo, CAT 301.8 C a podvalník Agados Adam/S 66 2E51380, r.v. 2011, v?r. ?. stroja CAT3018CAJSB06406
Popis: Odcizení CAT 301.8 a podvalníku na stavbě v Dobro?ovicích. Za informace vedoucí k nalezení odměna jistá!!!
Dátum odcudzenia: 23.4.2019.Miesto odcudzenia: Dobro?ovice.
E-mail: malek.luk@seznam.cz
Telefón: +420 603226398 (zadané 24. 04. 2019)
Ukradnut? stroj: in? stroj..., vibra?ní pěch BOMAG BT 65/4, r.v. 2017, v?r. ?. stroja 101540562257

Dátum odcudzenia: 21.6.2018.
Telefón: +420 602440511 (zadané 22. 06. 2018)

Aktuálne v bazaru

H?KOV? NOSI? KONTEJNER? MAN TGL 12.180 4x2 BB-100 000 km!!!
Zadané 24. 06. 2020, typ inzercie: predám nákladn? automobil,r.v. 2015,motohodín 100,po prvním majiteli, pravideln? servis, 4x2, najeto 102 000 km, celková hmotnost 12 t, ABS, motorová brzda, uzávěrka diferenciálu, digitální tachograf na kartu, vzduchová seda?ka, ?estistupňová manuální p?evodovka, ASR, ESP, teleskopická nástavba CTS,...
Cena 990 000,00 K? (~38 308,25 €) (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
MAN TGA 35.430 8x4 1 S
Zadané 24. 06. 2020, typ inzercie: predám nákladn? automobil,r.v. 2006,motohodín 100,Nosnost 18 t, 8 x4, jednostrann? sklápě?, najeto613 000 km, EURO 4,vzadu na měchách, závěs 40,slu?né pneu, manuální p?evodovka, 3. stupňová motorová brzda, tempomat, nezávislé topení,klimatizace, digitální tachograf na karty, multifunk?ní vol...
Cena 650 000,00 K? (~25 151,88 €) (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
SPECI?LN? VOZIDLO UR?EN? K N?ST?IKU ASFALTOV? EMULZERENAULT MIDLUM 180.14/CP
Zadané 24. 06. 2020, typ inzercie: predám nákladn? automobil,r.v. 2002,motohodín 100,SPECI?LN? VOZIDLO UR?EN? K N?ST?IKU ASFALTOV? EMULZE - základní li?ta je ?iroká 2 m a na ka?dé straně je manuálně rozlo?itelné roz?í?ení cca 60 cm.Maximální ?í?e nást?iku je zhruba 3, 2 m. Nádr? je rozdělena na 2 m3 vody a 4 m3 asfaltové emulze, pohon...
Cena 350 000,00 K? (~13 543,32 €) (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
?al?ie kontakty: www.stavebni-stroje.cz
Zadané 24. 06. 2020, typ inzercie: kúpim r?padlo-naklada?,r.v. od .1980.,max. motohodín 30000,RYCHL? JEDN?N?, PLATBA HOTOV?!
Cena do: 100 000 000,00 K? (~3 869 519,79 €) (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
RENAULT MIDLUM 180.10 4x2
Zadané 24. 06. 2020, typ inzercie: predám nákladn? automobil,r.v. 2006,motohodín 100,Hákov? nosi? kontejner?,nosnost 5, 4 t, 4x2,EURO 2, manuální 6-ti stupňováp?evodovka, uzávěrka diferenciálu,motorová brzda, digitální tachograf na kotou?ky , nástavba Technocar, prodej bez kontejneru, plně funk?ní!
Cena 290 000,00 K? (~11 221,61 €) (bez DPH)
E-mail: matousek.v@volny.cz
Telefon: +420 731568628
Vibra?ní deska Wacker Neuson DPU 3760 H - 260 Kg
Zadané 24. 06. 2020, typ inzercie: predám ?ahká mechanizácia,r.v. 2011,motohodín 100,Prodám reverzní vibra?ní desku Wacker Neuson DPU 3760 Hts,rok v?roby 2010,váha 260 Kg,odst?edivá síla 37 kN,motor HATZ-Diesel,v?kon 4, 2 kW,pracovní ?í?ka 60 cm,nové náplně. Super stav. Cena 69 000, -K? bez DPH.
Cena 69 000,00 K? (~2 669,97 €) (bez DPH)
Telefon: +420 773648631
Minibagr Kubota KX 101- 3a3 - 3520 Kg
Zadané 24. 06. 2020, typ inzercie: predám minir?padlo,r.v. 2012,motohodín 5500,Prodám minibagr Kubota KX 101-3a3,rok v?roby 2012,váha 3520 Kg,motohodin 5500,v?kon 22, 9 kW,hloubkov? dosah 3300 mm,v?sypná v??ka 3800 mm,celková ?í?ka 1550 mm,mimoosé kopání,1 x hydraulick? rychloupínák Verachtert CW 03,3 x l?íce,...
Cena 595 000,00 K? (~23 023,64 €) (bez DPH)
Telefon: +420 773181391
Goldhofer STZ-L4-45/80 AF2 podvalník návěs
Zadané 24. 06. 2020, typ inzercie: predám príves,r.v. 2003,motohodín 2003,maximální nosnost 44, 30t,prov. hnotnost 15, 70t,celková hmotnost 65t,lo?ná plocha 890cm - mo?nost prodlou?ení o 550cm na 1440cm + zub 400cm = celková maximální délka 1840cm,?í?ka 275cm - mo?nost roz?í?ení a? na 340cm. 4x nápravy BPW - 3x oto?n...
Cena 880 000,00 K? (~34 051,77 €) (bez DPH)
E-mail: hofman@autohofa.cz
Telefon: +420602577427
?al?ie kontakty: 607529283
Bomag BW 174 AD-2 + podrcova? BS 180
Zadané 24. 06. 2020, typ inzercie: predám valec,r.v. 2006,motohodín 9032,velmi dobr? stav,2x o?ezávák,provozní hmotnost 9.800kg,max. 12.000kg. Cena bez DPH
Cena 390 000,00 K? (~15 091,13 €) (bez DPH)
E-mail: hofman@autohofa.cz
Telefon: +420602577427
?al?ie kontakty: 607529283
TITAN 473-2
Zadané 24. 06. 2020, typ inzercie: predám fini?er,r.v. 2003,motohodín 9616, maximální pracovní ?í?ka pokládky 7, 5m ( 5m + 2x 1, 25m nástavce),dobr? stav,plně funk?ní. Ke stroji nivelace + dal?í p?íslu?enství - viz foto.
Cena 390 000,00 K? (~15 091,13 €) (bez DPH)
E-mail: hofman@autohofa.cz
Telefon: +420 602577427
?al?ie kontakty: 607529283

我与岳的性

Ak by ste pre svoj stroj nemali prácu, po?i?ali by ste ho bez strojníka inej firme?

9%
22%
0%
7%
63%
Celkem hlas?: 46

Fórum - nové príspevky

reklama