zeliha5x

啪啪影音

torsdag den 26. marts 2015

Brobygning


I uge 11 fik vi den den mulighed at m?de de forskellige uddannelser man kunne v?lge og hvordan det foreg?r og hvad man kunne f? ud at v?lge den uddannelse.


Hvad var det?

Brobygning er et forl?b for 8.klasse rundt omkring i landet. Brobygning er et forl?b til at  komme t?ttere p? uddannelses livet. Brobygning varede i 4 dage, hvor hver dage var med til at repr?sentere en uddannelses linje. Mandag, var vi p? en erhvervskole hvor der blev talt om hvad man laver p? s?dan en uddannelse og hvilke retninger man kan v?lge. Tirsdag, var vi ude at bes?ge en HHx i Lyngby. HHx uddannelsen handler for det meste om ?konomi og om at starte sin egen virksomhed. P? denne uddannelses retning har man de normale grundfag og andre fag der g?r ind i den uddannelse man har valgt. Onsdag var vi ude at bes?ge en STx som. STx laver man mere det grundl?ggende som minder meget om folkeskolen, dog bare nye fag og et h?jere niveau. Sidst men ikke mindst, var vi p? en handelskole Hg, hvor det ogs? handlede om ?konomi og om hvordan man vil starte sin egen virksomhed eller have noget med business.


Hvad fik jeg ud af det?

Jeg kom t?ttere p? hvad jeg ville v?lge, og hvilke retninger man kan v?lge. Jeg ved bestemt nu hvad der er jeg vil.

torsdag den 19. februar 2015

Klumme

Terrorangrebi K?benhavn

L?rdag fra den 14. februar var en normal dag indtil at etskyderi blev sat i gang i ?sterbro ved eftermiddagstiden. Skudepisoden fandtsted ved kulturhuset ”Krudtt?nden”, kort efter debatm?det var startet. Manmener at den formodede gerningsmands m?l, var Lars Vilks, eftersom han somtidligere havde tegnet profeten som en hund. Der var flere personer som kom tilskade efter terrorangrebet, 3 blev dr?bt og 5 personer s?ret. Omar Abdel menesat v?re den formodede mist?nkte i denne h?ndelse og at det er ham der harkostet menneskeliv og s?r i Danmark. Omar blev dog dr?bt hen over weekenden,men man har ikke bekr?ftet gerningsmanden endnu. Mange  vidner som havde v?ret deltagene til m?det,siger at de havde v?ret m?ll?se, og havde v?ret skr?mt fra vid og sans.
Jeg synes at det har v?ret chokerende fra min side af ogsikkert ogs? fra mange andres. Det har v?ret forf?rdeligt og skr?mmende framange rundt i Danmark og ikke mindst Frankrig, som udtaler sig til at det ogs?havde ramt dem. Jeg synes at Omar har valgt at visse sin vrede p? en d?rligh?ndterende m?de, eftersom der har v?ret indblandet vold og ikke mindst drab isituationen. Jeg synes dog ogs? at Mohammed tegningen eller ret og sagt”tegninger” af en hellig viser at man ingen respekt har til en anden religion.Jeg ved ogs? at der har v?ret kunst igennem mange ?rtier og at der erytringsfrihed i Danmark, men jeg synes at det er en provokerende m?de og at detfaktisk kr?nker en del millioner mennesker rundt omkring hele verden. Jegforst?r inderst inde ikke, hvorfor man v?lger at tegne  en hellige profet. Jeg ser virkelig det herkomme som et bagslag, da mange ”dansker” gerne vil have fred, men jeg tror ikkeat det er denne m?de man opn?r fred p??
#RESEKTL?S FRA MIN SIDE AF
N?r jeg ser over hele tragedien, s? ser jeg dog ogs? mangefejl Omar beg?r. Han f?r islam til at fremst? til noget ondt og had, og at hanv?lger at s?re andre personer inderligt med vold og drab. Det synes jeg eruacceptabelt, f?r dog muslimer ?nsker ogs? fred, men f?r de det? Hvorfor monikke? H?ndelser som det her sker, og alle muslimer bliver betragtet somterrorister. Hvis dog Omar ikke havde valgt at h?ndtere problemet p? dennem?de, hvordan ville det s? have v?ret. Jeg ser ligheder fra begge parter ogingen af dem, er med til at bygge et samfund op!
#RESPEKTL?S FRA MIN SIDE AFfredag den 3. oktober 2014

Tankerne

Midt p? dagen skulle vi ud til forskellige messer i Frederiksborg center, hvor der var mange messer som man kunne bes?ge.
Tankerne fl?d i timerne. Jeg synes at det var godt at f? t?nkt ud, hvad der kunne v?re en mulighed i fremtiden. Der var mange veje, men kun en mulighed at tage. Jeg synes at det har v?ret en uge med forskellige ?bninger. Jeg har oplevet noget stort og sp?ndende, da vi var p? uddannelse messen, der var forskellige boder, og forskellige navne. Jeg fik helt klart et nyt syn p? hvordan efterskoler er, hvad de laver. Jeg havde ikke selv forventet at jeg synes at en efterskole l?d lidt sp?ndende, men det var klart tankerne v?rd. Herlev gymnasium var sikkert den gymnasium som tiltrak mig mest. Der stod forskellige og sp?ndende ting i brochuren som fik en tanke om at jeg ville starte med en gymnasium efter 9. klasse. Jeg har ogs? f?et flere anbefalinger omkring denne gymnasium. Jeg synes at det var godt at komme ud til hver bod, og f? spurgt omkring uddannelsen eller gymnasiet. Jeg fik flere tanker omkring hvad jeg m?ske kunne blive, men det var sjovt at t?nke p?, at en dag man selv skal kunne tr?ffe et valg, som foreg?r ude i den virkelig verden. Jeg synes at der er gode form?l for at komme ud og f? en ide hvad s?dan nogle uddannelser og gymnasier kan g?re i fremtiden. Fra hver messe fik jeg en brochure som beskrev lide mere om uddannelsen. Jeg kan klart anbefale de messer, da man f?r flere ideer i fremtiden eller bare f?r muligheden for at pr?ve noget nyt- da det kommer til at ske en dag.

torsdag den 4. september 2014

Blog Bes?g- Kristine Sloth

Inspiration til Pr?sentation 1. Hvad handler bloggen om?

Denne blog handler om Kristines Sloths liv, mode, fashion, makeup, shoppng og sundhed .

2. Hvem er bloggeren?

 Kristine Sloth er en kendt youtuber, som er 15 ?r gammel og kommer fra Aalborg. Hun elsker at filme i sin fritid og tilbringer ofte tiden med familie og venner.

3. Hvad er bloggernes hensigt til at blogge? 

Hun fort?lle sin viden omkring mode, makeup og sundhed- hun lavede bloggen for at inspirere andre unge. 

4. Havd indeholder bloggen?

Hendes blog indeholder hendes liv og omgivelser- hendes holdninger til mode, makeup osv. Hendes blog omhandler ogs? om hendes personlighed og masser af gl?de.

5. Hvordan er debatten p? bloggen?

Ofte f?r bloggen positive feedback omkring hendes indl?g- men selvf?lgelig er der ogs? nogle som giver negative stemning med d?rlige kommentarer. 

6. Hvordan er bloggens visuelle udtryk? 

Man l?gger m?rke til farverig og kvalitets rige billede med masser gl?de og humor. Hendes grafik p? bloggen er meget enkelt men interessant. Bloggen har en god opstilling med mange billede og korte og pr?cise tekster. Bloggen har mange forskellige temaer fra indl?g til indll?g.

7. Hvordan er sproget og stillen p? bloggen. 

Hendes sprog kan v?re med god humor men ogs? seri?sitet. Hendes blog er mest dagbogs lignende

8. Hvilke udtryks midler  bruger bloggeren i sine indl?g?

Hendes blog indeholder meget humor og lille del af bande ord. 

9. Hvilket indtryk f?r man af bloggeren? 

Hendes gode personlighed, hun er fuld af gl?de for det meste af tiden. 

10. Hvad er jeres vurdering om bloggen?

Den er god, jeg kan sagtens f? lidt inspiration af hende omkring al sin viden. Da stemningen er s? glad-fuldt ville jeg med gl?de f?lge med i hendes blog. 

fredag den 29. august 2014

Stilheden

I dag startede vi i klassen med en forsamling. Vores l?rer kom ind og forklarede hvad dagsorden var for idag. De f?rste 45 min. skulle vi ud og r?re os og lave nogle enkle ?velser for at varme kroppen op. Hvis vi havde en form for ur med os, skulle vi lade den blive i et afl?st rum. Vi lavede 4 opgaver som gik ud p? at samarbejde med en makker- den sidste ?velse var en af de bedste og sv?reste og det gik ud p?  at finde sig selv, omgivelserne omkring en og det store emne "TIDEN".

Da vi havde lavet de sjove og samarbejdene opgaver- blev vi sat til en sv?r og frustreret ?velse. Vores l?rer bad os om at sprede os ud i hele g?rden, hvor man sad alene- og var nogle par meter v?k fra de andre. Vi skulle finde et sted hvor vi kunne sidde alene i 10 min. Vi skulle selv kontrollere tiden- da vi ikke havde et ur, da de 10 min. er overst?et skulle man komme tilbage til l?ren og se p? tiden. Han startede tiden.
Jeg begyndte at t?lle tiden- hvert sekund og hvert minut. Lyden blev pludselig bedre og mere skarpere- omverden blev lysere. Man kunne h?rer fra langt afstand- man kunne h?rer omgivelserne omkring en. Omgivelserne blev mere detaljeret man lagde m?rke til mange ting end man plejede at se hvis man havde sin telefon p? sig. Tiden blev tungere og jeg blev mere ut?lmodig- og begyndte at t?lle hurtigere. Automatisk r?rte jeg ved gr?sset, pillede bladene af busken- samlede stumper af ting fra jorden. Himlen s? lysere og flottere ud. Vinden var dejlig og k?lig. Tiden var der stadig- men havde jeg talt for hurtigt eller for langsomt...Det ved jeg ikke" Jeg talte endnu hurtigere men tiden fl?d ikke som hvis man var sammen med vennerne eller havde sin telefon p? sig. Da der var g?et ca. 5 efter min mening- begyndte jeg at komme i min egen verden- med de mange tanker jeg for t?nkt igennem. Alverdens ting kom frem, minder, problemer Alting. Det var en dejlig f?lelse at v?re et sted alene hvor man kunne t?nke godt og grundigt igennem. Jeg talte stadig videre men kunne n?sten ikke mere. De sidste 2 min. blev jeg mere irriteret og jeg talte hurtigere, jeg valgte s? at rejse mig op p? de 10 min, synes var g?et. Da jeg kom hen til l?ren var min tid 10:30 min.

torsdag den 14. august 2014

Blog, klumme og essay

1. Diskussion: Hvad er god stil?

 • Find parvis personlige ikke-fiktive tekster, som I mener, er skrevet med god stil. Det kan v?re blogs, klummer eller essays, men ogs? tekster i andre personlige ikke-fiktive genrer, fx kommentarer, anmeldelser, biografier eller erindringer.
  Brug Biblioteket, nettet, aviser og blade.

  Find passager i teksten, hvor:
  1. Ordvalg og udtryk viser, hvem der er tekstens m?lgruppe.
  2. Virkemidler i teksten, fx billeder, metaforer eller humor, er s?rligt effektfulde.
  3. Det er lykkedes forfatteren at g?re et s?rligt indtryk p? jer.


Vi har valgt en kommentar, og vi skal s? analysere den

1.

 KOMMERCIELLE, standardiseret,  industrialiseret.
Jeg synes at teksten er m?lrettet til en 17- derefter, fordi at personen udtrykker sine ord og s?tninger p? en en ?ldre m?de.

2.

Der et stort r?dt tegn i denne kommentar, som giver l?seren opm?rksomhed p? hvad der st?r nedenfor tegnet.

3.

Jeg synes ikke at teksten er s? interessant, med det store og r?de tegn gjorde mig opm?rksom- og den tykke skrift som stod under tegnet.3. Udtryk og indtryk


Notater: Sara var ude at k?rer med sin farfar og farmor- da hun kommer hjem til sin mor, kan hun m?rke at stemningen i huset er forandret sig. Hun ser sin mor g? frem og tilbage i huset- og hun vidste at der var noget galt. Hendes mor var i chok- men blev n?d til at fort?lle den tragiske historie p? en eller anden m?de. Hun stod op og fortalte at Saras mormor var d?d. Sara var uforst?ende og blev bare bedt om at f?lge med sin farmor og farfar hjem.

Indtryk: Sara startede sin fort?lling lidt ked af det i stemmen- og man kunne m?rke at det var noget som havde ramt  hende h?rdt- og da hun kom til det tragiske blev den lidt mere dyb.

Udtryk: Sara havde 2 ansigter da hun fortalte historien- i starten var hendes ansigt meget tiltrukket af historien- og det tragiske kom der lidt mere f?lelse i ansigtet.


Opg 2. Evaluering i klassen


F?llestr?kket ved de 2 historier- er n?r det tragiske sker- og ansigtsudtrykkene. Vi begge 2 havde nogen af de samme f?lelser.

Vores afslutninger var hvor det d?rlig skete- vi havde begge, 2 forskellige ansigtsudtryk og stemmer.

Ansigtsudtrykkene- og indtrykkene.

Det virker n?r Sara bruger en dyb og trist stemme- for det passer til hendes historie. Det ville ikke virker hvis hun syntes at situationen var sjov- og hun grinte imens hun fortalte.

Stemmen er meget vigtig n?r man fort?ller en historie- den skal passe til fort?lling- og det ville v?re godt med f?lelser. Ansigtsudtryk er vigtig n?r man bruger sin stemme.


3. Find udtryks fulde tekster, der g?r indtryk


Flyt dig!' sagde min to-?rige s?n her til morgen. Det er en af de f?rste ting, han udtaler helt korrekt, s? jeg blev henrykt over hans ordre

Det g?r b?de indtryk p? moren og mig- at hendes barn vokser op og begynder at l?rer de nye og sp?nende ord. Det er altid en god oplevelse at se sit barn vokse op med nye og inspirerende ord.


P? den nye skole var b?rnene p? et niveau, der fagligt svarede til to ?r foran mig. Jeg fik ekstra 
undervisning og lektiehj?lp i stort set samtlige fag gennem hele 8. og 9. klasse


Det giver indtryk p? mig at hun ikke har det s?rligt godt at hun er 2 ?r tilbage. Og at hun skal bruge de sidste 2 ?r p? at knokle- for at n? sit m?l.

F?lelser: I lang tid tudede jeg og ville hjem til Skovlunde. 

Tanker:  I dag skriver en kvinde til brevkassen, at hun har f?et barn med en tyrkisk mand. Hun vil gerne flytte ned til ham sammen med barnet, men det, synes han, er en d?rlig idé. Hvorfor? N?ppe af hensyn til barnet. Noget siger mig nemlig, at hans motiver handler om noget helt andet og meget mere foruroligende.


Artikler:

Denne artikel er jeg enig med.
http://ekstrabladet.dk/nationen/article4962845.ece


Jeg ved ikke om jeg er uenig. 
http://www.dr.dk/Nyheder/Tema/2014/Skolereform/Forside.htm

Denne artikel er jeg b?de uenig og enig.
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article4957337.ece


Det jo klart at det bliver sv?rere at undervise da man ikke har s? meget forberedelse.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/07/08/0708090220.htm

Jeg synes at det er fint at for?ldre har deres egen synsvinkel til skolereformen
http://www.b.dk/nationalt/foraeldre-glade-for-skolereform


4. En farverig familie


1. L?s eksempler

I skal nu l?se et eksempel p? hver af de tre genrer.
 • Diskutér i klassen efter l?sningen, hvordan de tre tekster minder om hinanden.
 • Hvordan er stilen og udtrykket i teksterne?
 • Hvad gjorde indtryk p? jer?

Tekst Essay: H?rv?rk 

Stilen i denne tekst som vi har l?st handler om en som ser h?rv?rk p? sin m?de- og hvordan det var at se handlingen efter mange ?r. Han fort?ller om sin generation- hvordan han var med venner- og han fort?ller s? sin holdninger til problemet. Han siger at der kan v?re mange m?der til at man beg?r h?rv?rk. eks. familie problemer, d?rlig barndom. I den alder ser man ikke hvad konsekvenserne er, efter man har gjort noget h?rv?rk Han skammer sig over sin fortid.

Udtryk: Der bliver skrevet om hans f?lesler i sin fortid og hans f?lelser nu. Disse oplevelser han har haft glemmer han ikke og det g?r f?lelserne heller ikke. Han er frustreret og vred over sin fortid, og skammer sig over at han ikke har t?nkt sig om inden han gjorde sine fejl. Han er ked af det, at han ikke fik sig en barndom som han havde t?nkt p?. Han beskriver sine holdninger og f?lelser.

Indtryk: Jeg synes at artiklen er meget beskrivende til mange unge og den inspirere mig med den vrede og sure ord han bruger. Jeg synes at det er godt at han kan se sin fejl- opg pr?ver at leve med de fejl han har lavet. Han har meget smerte i hans tekst- og det teksten endnu bedre at l?se. De problemer som blev beg?et i hans fortid bliver ogs? beg?et af mange nu idag.


Tekst KLumme: Grillet k?lling og zygeste humor.


Udtryk: Det er meget humor i denne tekst, og der bliver grinet. Der kommer nogle sjove kommentarer om hvordan man kan lave en sjov menu med humoristiske misforst?elser.  

Indtryk: Jeg synes at det er godt at man kan g?re en kedeligt tekst til noget humoristisk- og man gider at l?se videre i. Artiklen Er god og sjov.


Tekst Blog: Det er bedst, n?r alle er her.
9. Blog – intro


1. K?re dagbog ...

Zeliha har skrevet om stilheden..kubra har skrevet om 10 min. stilhed.


2. Top 10 – og bunden


Zeliha

Bedste: Jeg har min familie og er sammen med vennerne. Elsker at g? i skole med min kammerater. Jeg elsker at v?re ude i byen, for at chille.

V?rste: Det v?rste er n?r jeg ikke har familien p? min side. Eller n?r jeg gr?der

Kubra

Bedste: Jeg elsker at hygge med min familie og elsker at spise kage. Jeg er forelsket i neymar. Elsker slush ice. Kan lide at g? i skole

V?rste: At jeg ikke har m?dt mit idol "Neymar"

3. Lav idékatalog


http://annegadegaard.com/
http://perezhilton.com/
http://cristianoronaldofan.net/
Dette er Anne Gadegaards wordle, og det vil betyde at de ting man kan l?se om, p? hendes blog generelt.

Dette er Perez Hiltons wordle, og vi kiggede lidt p? hans blog, da det var f?rte gang vi kiggede p? den. Den var faktisk sp?ndende og handlede om Kendte mennesker, osv. kan man se p? billedet.

De fem Bedste blogs i klassen:
Annegadegaards
Og andre fodboldblogs.


啪啪影音
1. G? p? blog-bes?g