Domácí

První pra?sk? Zero Waste Point

俺去啦最新官网Bezobalu.jpgP?ístav 18600 se ve spolupráci s organizací Bezobalu a Hlavním městem Praha stane vzorov?m ve?ejn?m prostorem, kter? p?edchází vzniku odpadu. Slavnostní ocenění proběhne v úter? 30. 6. 2020. Programem bude provázet volné divadelní uskupení Spielraum Kollektiv. 

 

Ze světa

Biopotraviny se tě?í z koronavirového stimulu

Whole_Foods1_1.jpgPodle britské agentury Ecovia Intelligence za?ívají malo a velkoobchodníci s biopotravinami po celém světě v?razné nár?sty prodej? biopotravin díky změnám v nákupním chování zákazník?, zp?soben?ch korona krizí. 

 

俺去啦最新官网

Biovíno

俺去啦最新官网

俺去啦最新官网

Více ne? 71,5 milionu hektar? zemědělské p?dy na světě je v ekologickém re?imu

P9290109_1.JPGRok 2018 byl dal?ím rekordním rokem pro globální ekologické zemědělství. Podle posledního pr?zkumu FiBL se rozloha zemědělské p?dy v ekologickém re?imu zv??ila o 2 miliony hektar? a tr?by z maloobchodu s biopotravinami rovně? rostly a dosáhly dal?ího historického maxima, jak ukazují údaje z 186 zemí (údaje ke konci roku 2018). 

 

Rozhovory

Nej?teněj?í ?lánky

Biotr?i?tě

Koupím Bio krmnou p?enici

Poptávám krmnou BIO p?enici a Bio kuku?ici. Více informací

Prodám bio topinambury, ?erstvé, 25 K?/kg, celkem asi 1 tuna

Prodám bio topinambury, ?erstvé, 25 K?/kg, celkem asi 1 tuna.Ekologická farma Ivan?ice u Brna Více informací

BIO HOV?Z? MASO

P?ijímáme objednávky na BIO HOV?Z? MASO Z PASTEVN?HO CHOVU, plemeno LIMOUSINE, certifikováno.Balíky o... Více informací

Prodám Bio ?ito s certifikátem

Baleno po 50kg 1kg/6k? Více informací

Bio zelí

Nabízíme bio hlávkové zelí bílé vcelku nebo krouhané p?ímo z na?í biofarmy. Více informací

?ijte BIO

?pagety s miso pastou a houbami - videorecept

Spagety_s_miso_pastou120.jpg?pagety s miso pastou, houbami, sezamov?m olejem a lah?dkovou cibulkou. Jednoduch? recept, kter? si zamilujete pro neodolatelnou kombinaci chutí. 

 

Fair trade

?esk? obchodní ?etězec poprvé nabídne fairtradové květiny

FT_Afrika_male120.pngNa ?eském trhu doposud témě? chyběly fairtradové květiny, prodávaly se pouze ojediněle v online obchodě spole?nosti Florea. Prvním prodejcem, kter? je nabízí v kamenn?ch obchodech, se nyní stal ?etězec Lidl. V období p?ed vysvěd?ením, kdy prodeje ?ezan?ch květin tradi?ně rostou, za?adil do sortimentu r??e s certifikací Fairtrade.  

 

Ekotextil

Bed?nky

Právě vychází podrobn? manuál k zalo?ení KPZ

KPZ.jpgVě?íte v lokálnost? Zajímá vás, co v?echno ovlivňujete sv?m nákupem potravin? Chcete mít ?erstvé potraviny? Zalo?te si kápézetku. V p?íru?ce Zapoj se do KPZ najdete podrobn? návod, jak na to.  

 

Trvalá udr?itelnost

Z v?zkumu

 

ZPRAVODAJ

BIOINFO.pngPravidelné zasílání nejnověj?ích zpráv p?ímo do va?í e-mailové schránky. Zpravodaj Bio-info - neunikne vám nic zajímavého. Objednejte 俺去啦最新官网 je?tě dnes.

button_objednat.png

?

Anketa

Jaká kupujete vejce?
Biovejce ("0")31%
Z volného v?běhu ("1")38%
Z hal na podest?lce ("2")16%
Z klecov?ch chov? ("3")3%
Je mi to jedno10%

Poslední p?íspěvky

patricie: tradi?ní bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zav?ou se sochami slepic,
patricie: tradi?ní bolístka tohoto webu, patnáctého se dozvídáme, co bude...
Měsíc v klecd Poslaneckou sněmovnou, lidé se zav?ou se sochami slepic,
Tom Václavík: Dobr? den, koupíte zde: https://www.organictime.cz/
Novinka - Opalovací pé?e lavera,
petr: farmá?i se vracejí na trh,jen Zlín zatím nic. údajně musí proběhnout...
Farmá?i se vracejí na trhy,
Petr Haimann: Jetli je to v?echno tak, jak je napsáno, tak je to bezvadné. Mám toti?...
Novinka - Opalovací pé?e lavera,
Jiri: Souhlasím, ?e monokultury by měly b?t věc minulostí. Na druhou stranu...
Co mají po?ád v?ichni s tou p?enicí?,
Tomá? Zeman: Schválně jsem si na ten jejich test pustil. Něco tak stupidního se jen...
Rohlik.cz umí spo?ítat úsporu ?asu, kilometr? nebo emisí,
?árka: Paráda, v?ak to ty zplan?rovan? stráně, kde byly monolitické kultury...
?esko #sazibudoucnost. Co ?lověk – to strom do 5 let,